Ribogojilište "Koćuša" Grabovo Vrilo

Ribogojilište u Grabovu Vrilu je izgrađeno uz rijeku Trebižat koja slovi za jednu od najčistijih rijeka Europe i čija je kvaliteta odredila lokaciju ovog ribogojilišta. S radom je otpočelo sredinom 80-ih godina. Ribogojilište je punosustavnog tipa što znači da se na njemu obavljaju sljedeće faze uzgoja:

 1. mrijest matica;
 2. oplodnja i inkubacija ikre;
 3. uzgoj mlađa:
 4. uzgoj i tov ribe do konzumne veličine.

Spomenute uzgojne faze odvijaju se u betonskim bazenima. Bazeni su poredani u nizu tako da ribogojilište koristi sustav višestrukog iskorištavanja protoka. U prehrani ribe koriste se kvalitetne ekstrudirane krmne smjese od poznatih proizvođača riblje hrane. Hranidba se provodi prema hranidbenoj tablici i prema uputama proizvođača tako da se postigne najbolji odnos između prirasta ribe i emisije tvari u okoliš, a ihtiosanitarne mjere (dezinfekcija, primjena lijekova i dr.) se provode prema instrukcijama veterinarske službe.

Tijekom uzgojnog ciklusa se provode osnovna načela dobre proizvođačke prakse (GMP - Good Manufacture Practice) i dobre higijenske prakse (GHP - Good Hygienic Practice) i zakonom propisane mjere (mjere praćenja pojave bolesti i ispitivanja na rezidue, procjena sigurnosti hrane za životinje koja je ključna za zdravlje životinja, okoliš i sigurnost hrane životinjskog podrijetla).

Na ribogojilištu "Koćuša" godišnje se proizvede oko 400 tona konzumne kalifornijske pastrve.

HACCP

Uz primjenu preduvjetnih programa (GMP, GHP, SOP, SSOP), u 2015. godini Eurofish riba je je usvojila sustav analize rizika i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) koji podrazumijeva kontrolu:

 • dobavljača sirovina i repromaterijala
 • proizvodnog procesa
 • skladištenja gotovih proizvoda
 • otpreme gotovih proizvoda.

Kontrola procesa proizvodnje neeviscerirane i eviscerirane ohlađene i zamrznute kalifornijske pastrve, a koji se temelji na načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP), u proizvodnom procesu ribogojilišta Eurofish riba d.o.o. podrazumijeva:

 • organoleptički pregled pristigle žive ribe i kontrola dokumentacije koja prati pošiljku (veterinarska svjedodžba o zdravstvenom stanju životinja)
 • ispitivanje na prisustvo parazita u mesu,
 • redovita mikrobiološka ispitivanja gotovih proizvoda,
 • uzimanje briseva s radnih površina, opreme, ambalaže, odjela i ruku zaposlenih,
 • mikrobiološka i fizikalno - kemijska ispitivanja vode u proizvodnom pogonu,
 • ispitivanja kvalitete proizvoda (nutritivna i energetska vrijednost),
 • kemijska ispitivanja proizvoda (histamin, rezidue, radioaktivnost),
 • kontrola temperature skladištenja
 • sljedivost.

Pomoću sustava sljedivosti (LOT broj) Eurofish riba prati sigurnost prehrambenog lanca od primarne i sekundarne proizvodnje do isporuke krajnjim potrošačima. Sustav sljedivosti dokumentira u obliku procedura, zapisa i evidencija i sastoji se od sljedivosti prema dobavljačima, interne sljedivosti i sljedivosti prema kupcima.

Eurofish riba redovna mikrobiološka i fizikalno - kemijska ispitivanja obavlja u ovlaštenom laboratoriju koji je akreditiran prema BAS EN ISO/IEC 17025 standardu. Neprestanim ulaganjem u suvremenu tehnologiju i edukaciju stručnog tima i djelatnika osiguravamo kvalitetan i zdravstveno ispravan proizvod jer našim potrošačima želimo pružiti uvijek ono najbolje.

Vaš Eurofish riba d.o.o.